Atkvæðagreiðsla

Alþingi 128. löggjafarþing. 71. fundur. Atkvæðagreiðsla 28865
446. mál. námsstyrkir
(heildarlög)
Þskj. 629.
04.02.2003 13:54
Samþykkt
Frv. vísað til 2. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 44, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 10, fjarver­andi 9

Nafnalisti

Adolf H. Berndsen: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarvist, Árni R. Árnason: já, Árni Steinar Jóhannsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Björgvin G. Sigurðsson: já, Björn Bjarnason: fjarverandi, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Davíð Oddsson: já, Drífa Hjartardóttir: fjarvist, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: fjarverandi, Gísli S. Einarsson: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: já, Hjálmar Árnason: já, Ísólfur Gylfi Pálmason: fjarvist, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarvist, Karl V. Matthíasson: fjarverandi, Katrín Fjeldsted: já, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: já, Kristinn H. Gunnarsson: já, Kristján L. Möller: já, Kristján Pálsson: já, Lára Margrét Ragnarsdóttir: fjarverandi, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Páll Magnússon: já, Páll Pétursson: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarvist, Sigríður Ingvarsdóttir: fjarvist, Sigríður Jóhannesdóttir: fjarvist, Sigríður A. Þórðardóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: já, Steingrímur J. Sigfússon: fjarvist, Sturla Böðvarsson: já, Svanfríður Jónasdóttir: fjarverandi, Sverrir Hermannsson: já, Tómas Ingi Olrich: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Vigdís Hauksdóttir: fjarverandi, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: já, Þuríður Backman: fjarverandi, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson:

Já:

Adolf H. Berndsen, Árni R. Árnason, Árni Steinar Jóhannsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Björgvin G. Sigurðsson, Davíð Oddsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Gísli S. Einarsson, Guðjón Guðmundsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Birgisson, Halldór Ásgrímsson, Halldór Blöndal, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Kristjánsson, Katrín Fjeldsted, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Kristján L. Möller, Kristján Pálsson, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Stefánsson, Páll Magnússon, Páll Pétursson, Pétur H. Blöndal, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sverrir Hermannsson, Tómas Ingi Olrich, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Bryndís Hlöðversdóttir, Drífa Hjartardóttir, Ísólfur Gylfi Pálmason, Jónína Bjartmarz, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður Jóhannesdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Steingrímur J. Sigfússon

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Björn Bjarnason, Einar Oddur Kristjánsson, Geir H. Haarde, Karl V. Matthíasson, Lára Margrét Ragnarsdóttir, Svanfríður Jónasdóttir, Vigdís Hauksdóttir, Þuríður Backman

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 34 0 0 2 5
Konur 10 0 0 8 4

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 2 1
Frjálslyndi ­flokkurinn 2 0 0 0 0
Samfylkingin 12 0 0 3 2
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 4 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 1 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavík 13 0 0 2 4
Reykjanes 8 0 0 3 1
Vesturland 5 0 0 0 0
Vestfirðir 3 0 0 0 2
Norðurland vestra 4 0 0 1 0
Norðurland eystra 4 0 0 1 1
Austurland 3 0 0 1 1
Suðurland 4 0 0 2 0

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.