Atkvæðagreiðsla

Alþingi 131. löggjafarþing. 89. fundur. Atkvæðagreiðsla 32832
484. mál. löggiltir niðurjöfnunarmenn sjótjóns og sala fasteigna, fyrirtækja og skipa
(EES-reglur)
Þskj. 740. 1. gr.
15.03.2005 13:59
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 45, nei 0, greiddu ekki atkv. 0
fjarvist 7, fjarver­andi 11

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Atli Gíslason: já, Árni Magnússon: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Bryndís Hlöðversdóttir: fjarvist, Dagný Jónsdóttir: já, Davíð Oddsson: fjarverandi, Drífa Hjartardóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: já, Einar Karl Haraldsson: já, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarvist, Guðmundur Hallvarðsson: fjarverandi, Guðmundur Árni Stefánsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: já, Gunnar Birgisson: fjarvist, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarverandi, Helgi Hjörvar: já, Hjálmar Árnason: já, Jóhann Ársælsson: já, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: já, Kjartan Ólafsson: já, Kristinn H. Gunnarsson: fjarvist, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: fjarverandi, Magnús Stefánsson: fjarverandi, Margrét Frímannsdóttir: já, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: já, Siv Friðleifsdóttir: já, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður K. Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Atli Gíslason, Árni Magnússon, Ásta R. Jóhannesdóttir, Birgir Ármannsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar K. Guðfinnsson, Einar Karl Haraldsson, Einar Oddur Kristjánsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Árni Stefánsson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Helgi Hjörvar, Hjálmar Árnason, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Margrét Frímannsdóttir, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurjón Þórðarson, Siv Friðleifsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Bryndís Hlöðversdóttir, Guðlaugur Þór Þórðarson, Gunnar Birgisson, Kristinn H. Gunnarsson, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Árni M. Mathiesen, Björgvin G. Sigurðsson, Davíð Oddsson, Guðmundur Hallvarðsson, Halldór Blöndal, Jónína Bjartmarz, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Þorgerður K. Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 32 0 0 4 8
Konur 13 0 0 3 3

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 2 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 1
Samfylkingin 16 0 0 2 2
Sjálfstæðis­flokkur 13 0 0 3 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 5 0 0 0 0

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 8 0 0 1 2
Reykjavíkur­kjördæmi norður 7 0 0 2 2
Suðvestur­kjördæmi 7 0 0 2 2
Norðvestur­kjördæmi 8 0 0 1 1
Norðaustur­kjördæmi 7 0 0 1 2
Suður­kjördæmi 8 0 0 0 2

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.