Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 47. fundur. Atkvæðagreiðsla 34201
417. mál. Kjaradómur og kjaranefnd
(ógilding úrskurðar)
Þskj. 634. 1. gr.
20.01.2006 15:43
Samþykkt
Þskj.

Atkvæði féllu þannig:  Já 25, nei 0, greiddu ekki atkv. 17
fjarvist 4, fjarver­andi 17

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Arnbjörg Sveinsdóttir: fjarverandi, Ágúst Ólafur Ágústsson: greiðir ekki atkvæði, Árni M. Mathiesen: já, Ásta R. Jóhannesdóttir: greiðir ekki atkvæði, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: fjarverandi, Birkir Jón Jónsson: fjarvist, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Böðvar Jónsson: já, Dagný Jónsdóttir: já, Einar K. Guðfinnsson: fjarverandi, Einar Oddur Kristjánsson: já, Einar Már Sigurðarson: fjarverandi, Geir H. Haarde: fjarverandi, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: greiðir ekki atkvæði, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: já, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Halldór Blöndal: fjarvist, Helgi Hjörvar: greiðir ekki atkvæði, Hjálmar Árnason: já, Hlynur Hallsson: fjarvist, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: greiðir ekki atkvæði, Jón Bjarnason: fjarverandi, Jón Gunnarsson: fjarverandi, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: fjarverandi, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: já, Kolbrún Halldórsdóttir: greiðir ekki atkvæði, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: greiðir ekki atkvæði, Lúðvík Bergvinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Þór Hafsteinsson: greiðir ekki atkvæði, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: greiðir ekki atkvæði, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: fjarverandi, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: já, Sigurjón Þórðarson: greiðir ekki atkvæði, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarverandi, Sólveig Pétursdóttir: já, Sturla Böðvarsson: já, Sæunn Stefánsdóttir: já, Valdimar L. Friðriksson: greiðir ekki atkvæði, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: já, Þórunn Sveinbjarnardóttir: greiðir ekki atkvæði, Þuríður Backman: fjarvist, Ögmundur Jónasson: greiðir ekki atkvæði, Össur Skarphéðinsson: greiðir ekki atkvæði

Já:

Árni M. Mathiesen, Ásta Möller, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Böðvar Jónsson, Dagný Jónsdóttir, Einar Oddur Kristjánsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðmundur Hallvarðsson, Guðni Ágústsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jón Kristjánsson, Kjartan Ólafsson, Magnús Stefánsson, Pétur H. Blöndal, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Sturla Böðvarsson, Sæunn Stefánsdóttir, Valgerður Sverrisdóttir, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir

Greiðir ekki atkvæði:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Guðjón A. Kristjánsson, Helgi Hjörvar, Jóhann Ársælsson, Jóhanna Sigurðardóttir, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Mörður Árnason, Sigurjón Þórðarson, Valdimar L. Friðriksson, Þórunn Sveinbjarnardóttir, Ögmundur Jónasson, Össur Skarphéðinsson

Fjarvist:

Birkir Jón Jónsson, Halldór Blöndal, Hlynur Hallsson, Þuríður Backman

Fjarverandi:

Arnbjörg Sveinsdóttir, Birgir Ármannsson, Björgvin G. Sigurðsson, Einar K. Guðfinnsson, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðrún Ögmundsdóttir, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jónína Bjartmarz, Katrín Júlíusdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Rannveig Guðmundsdóttir, Siv Friðleifsdóttir

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 17 0 12 3 9
Konur 8 0 5 1 8

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 8 0 0 1 3
Frjálslyndi ­flokkurinn 0 0 3 0 0
Samfylkingin 0 0 12 0 8
Sjálfstæðis­flokkur 17 0 0 1 5
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 0 0 2 2 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 3 0 5 0 3
Reykjavíkur­kjördæmi norður 5 0 3 0 3
Suðvestur­kjördæmi 6 0 2 0 3
Norðvestur­kjördæmi 3 0 4 0 3
Norðaustur­kjördæmi 3 0 1 4 2
Suður­kjördæmi 5 0 2 0 3

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.