Atkvæðagreiðsla

Alþingi 132. löggjafarþing. 122. fundur. Atkvæðagreiðsla 35300
792. mál. almannatryggingar
(samningar við sérgreinalækna)
Þskj. 1210.
03.06.2006 10:58
Samþykkt
Frv. vísað til 3. umr.

Atkvæði féllu þannig:  Já 43, nei 0, greiddu ekki atkv. 1
fjarvist 3, fjarver­andi 16

Nafnalisti

Anna Kristín Gunnarsdóttir: já, Arnbjörg Sveinsdóttir: já, Ágúst Ólafur Ágústsson: já, Árni M. Mathiesen: fjarverandi, Ásta R. Jóhannesdóttir: já, Ásta Möller: já, Birgir Ármannsson: já, Birkir Jón Jónsson: já, Bjarni Benediktsson: já, Björgvin G. Sigurðsson: fjarverandi, Björn Bjarnason: já, Dagný Jónsdóttir: já, Drífa Hjartardóttir: já, Einar Oddur Kristjánsson: fjarverandi, Einar Már Sigurðarson: já, Geir H. Haarde: já, Guðjón Guðmundsson: já, Guðjón Hjörleifsson: já, Guðjón Ólafur Jónsson: já, Guðjón A. Kristjánsson: já, Guðlaugur Þór Þórðarson: fjarverandi, Guðmundur Hallvarðsson: já, Guðni Ágústsson: fjarverandi, Guðrún Ögmundsdóttir: fjarverandi, Gunnar Örlygsson: já, Halldór Ásgrímsson: já, Helgi Hjörvar: fjarverandi, Hjálmar Árnason: já, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir: fjarverandi, Jóhann Ársælsson: greiðir ekki atkvæði, Jóhanna Sigurðardóttir: já, Jón Bjarnason: já, Jón Gunnarsson: já, Jón Kristjánsson: já, Jónína Bjartmarz: já, Katrín Júlíusdóttir: fjarverandi, Kjartan Ólafsson: fjarverandi, Kolbrún Halldórsdóttir: fjarverandi, Kristinn H. Gunnarsson: fjarverandi, Kristján L. Möller: já, Lúðvík Bergvinsson: já, Magnús Þór Hafsteinsson: já, Magnús Stefánsson: já, Margrét Frímannsdóttir: fjarverandi, Mörður Árnason: já, Pétur H. Blöndal: já, Rannveig Guðmundsdóttir: já, Sigríður Ingvarsdóttir: já, Sigríður A. Þórðardóttir: já, Sigurður Kári Kristjánsson: fjarverandi, Sigurjón Þórðarson: já, Sigurrós Þorgrímsdóttir: já, Siv Friðleifsdóttir: fjarvist, Sólveig Pétursdóttir: fjarvist, Steingrímur J. Sigfússon: já, Sturla Böðvarsson: já, Valdimar L. Friðriksson: já, Valgerður Sverrisdóttir: já, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir: fjarverandi, Þórunn Sveinbjarnardóttir: fjarvist, Þuríður Backman: já, Ögmundur Jónasson: já, Össur Skarphéðinsson: fjarverandi

Já:

Anna Kristín Gunnarsdóttir, Arnbjörg Sveinsdóttir, Ágúst Ólafur Ágústsson, Ásta R. Jóhannesdóttir, Ásta Möller, Birgir Ármannsson, Birkir Jón Jónsson, Bjarni Benediktsson, Björn Bjarnason, Dagný Jónsdóttir, Drífa Hjartardóttir, Einar Már Sigurðarson, Geir H. Haarde, Guðjón Guðmundsson, Guðjón Hjörleifsson, Guðjón Ólafur Jónsson, Guðjón A. Kristjánsson, Guðmundur Hallvarðsson, Gunnar Örlygsson, Halldór Ásgrímsson, Hjálmar Árnason, Jóhanna Sigurðardóttir, Jón Bjarnason, Jón Gunnarsson, Jón Kristjánsson, Jónína Bjartmarz, Kristján L. Möller, Lúðvík Bergvinsson, Magnús Þór Hafsteinsson, Magnús Stefánsson, Mörður Árnason, Pétur H. Blöndal, Rannveig Guðmundsdóttir, Sigríður Ingvarsdóttir, Sigríður A. Þórðardóttir, Sigurjón Þórðarson, Sigurrós Þorgrímsdóttir, Steingrímur J. Sigfússon, Sturla Böðvarsson, Valdimar L. Friðriksson, Valgerður Sverrisdóttir, Þuríður Backman, Ögmundur Jónasson

Greiðir ekki atkvæði:

Jóhann Ársælsson

Fjarvist:

Siv Friðleifsdóttir, Sólveig Pétursdóttir, Þórunn Sveinbjarnardóttir

Fjarverandi:

Árni M. Mathiesen, Björgvin G. Sigurðsson, Einar Oddur Kristjánsson, Guðlaugur Þór Þórðarson, Guðni Ágústsson, Guðrún Ögmundsdóttir, Helgi Hjörvar, Ingibjörg Sólrún Gísladóttir, Katrín Júlíusdóttir, Kjartan Ólafsson, Kolbrún Halldórsdóttir, Kristinn H. Gunnarsson, Margrét Frímannsdóttir, Sigurður Kári Kristjánsson, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, Össur Skarphéðinsson

Samantektir

Atkvæði eftir kyni

Kyn Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Karlar 29 0 1 0 10
Konur 14 0 0 3 6

Atkvæði eftir þingflokkum

Þingflokkur Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Framsóknar­flokkur 9 0 0 1 2
Frjálslyndi ­flokkurinn 3 0 0 0 0
Samfylkingin 11 0 1 1 7
Sjálfstæðis­flokkur 16 0 0 1 6
Vinstrihreyfingin - grænt framboð 4 0 0 0 1

Atkvæði eftir kjördæmum

Kjördæmi Nei Greiða
ekki
atkvæði
Fjar­vist Fjar­ver­andi
Reykjavíkur­kjördæmi suður 10 0 0 1 0
Reykjavíkur­kjördæmi norður 4 0 0 0 7
Suðvestur­kjördæmi 6 0 0 2 3
Norðvestur­kjördæmi 7 0 1 0 2
Norðaustur­kjördæmi 10 0 0 0 0
Suður­kjördæmi 6 0 0 0 4

Hægt er að skoða kökuritið eftir kyni, þingflokki og kjördæmum með því að smella með músinni á viðkomandi heiti í töflunum hér að ofan.