Réttindi og skyldur starfsmanna ríkisins (brottfall kröfu um ríkisborgararétt)

Umsagnabeiðnir nr. 10434

Frá allsherjar- og menntamálanefnd. Sendar út 15.11.2018, frestur til 29.11.2018


 • Akrahreppur
 • Akranesbær
 • Akureyrarbær
 • Alþýðusamband Íslands
 • Áfengis- og tóbaksverslun ríkisins
 • Árneshreppur
 • Ásahreppur
 • Bandalag háskólamanna
 • Bankasýsla ríkisins
 • Barnaverndarstofa
 • Biskupsstofa
 • Bláskógabyggð
 • Blönduósbær
 • Bolungarvíkurkaupstaður
 • Borgarbyggð
 • Borgarfjarðarhreppur
 • Borgarholtsskóli
 • Breiðdalshreppur
 • BSRB
 • Byggðastofnun
 • Dalabyggð
 • Dalvíkurbyggð
 • Djúpavogshreppur
 • Dómarafélag Íslands
 • Einkaleyfastofan
 • Eyja- og Miklaholtshreppur
 • Eyjafjarðarsveit
 • Fangelsismálastofnun ríkisins
 • Fasteignir ríkissjóðs
 • Ferðamálastofa
 • Félag forstöðumanna ríkisstofnana
 • Félag háskólamenntaðra starfsmanna Stjórnarráðsins
 • Félag íslenskra framhaldsskólanema
 • Félag íslenskra leikara
 • Félag starfsmanna Alþingis
 • Félag starfsmanna Stjórnarráðsins
 • Fiskistofa
 • Fjallabyggð
 • Fjarðabyggð
 • Fjármálaeftirlitið
 • Fjársýsla ríkisins
 • Fjölbrautaskóli Norðurlands vestra
 • Fjölbrautaskóli Snæfellinga
 • Fjölbrautaskóli Suðurlands
 • Fjölbrautaskóli Suðurnesja
 • Fjölbrautaskóli Vesturlands
 • Fjölbrautaskólinn í Breiðholti
 • Fjölbrautaskólinn í Garðabæ
 • Fjölbrautaskólinn við Ármúla
 • Fjölmenningarráð Reykjavíkurborgar
 • Fjölmenningarsetur
 • Flensborgarskóli
 • Fljótsdalshérað
 • Fljótsdalshreppur
 • Flóahreppur
 • Framhaldsskólinn á Húsavík
 • Framhaldsskólinn á Laugum
 • Framhaldsskólinn í Austur-Skaftafellssýslu
 • Framhaldsskólinn í Mosfellsbæ
 • Framhaldsskólinn í Vestmannaeyjum
 • Framkvæmdasýsla ríkisins
 • Garðabær
 • Geislavarnir ríkisins
 • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 • Grindavíkurbær
 • Grímsnes- og Grafningshreppur
 • Grundarfjarðarbær
 • Grýtubakkahreppur
 • Hafnarfjarðarbær
 • Hafrannsóknastofnun - rannsókna- og ráðgjafarstofnun hafs og vatna
 • Hagstofa Íslands
 • Háskóli Íslands
 • Háskólinn á Akureyri
 • Háskólinn á Bifröst ses.
 • Háskólinn í Reykjavík ehf.
 • Heilbrigðisstofnun Austurlands
 • Heilbrigðisstofnun Norðurlands
 • Heilbrigðisstofnun Suðurlands
 • Heilbrigðisstofnun Suðurnesja
 • Heilbrigðisstofnun Vestfjarða
 • Heilbrigðisstofnun Vesturlands
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Helgafellssveit
 • Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
 • Héraðsdómur Austurlands
 • Héraðsdómur Norðurlands eystra
 • Héraðsdómur Norðurlands vestra
 • Héraðsdómur Reykjaness
 • Héraðsdómur Reykjavíkur
 • Héraðsdómur Suðurlands
 • Héraðsdómur Vestfjarða
 • Héraðsdómur Vesturlands
 • Héraðssaksóknari
 • Hjúkrunarheimilið Sólvangur
 • Hljóðbókasafn Íslands
 • Hólaskóli - Háskólinn á Hólum
 • Hrunamannahreppur
 • Húnavatnshreppur
 • Húnaþing vestra
 • Hússtjórnarskólinn á Hallormsstað
 • Hússtjórnarskólinn í Reykjavík
 • Hvalfjarðarsveit
 • Hveragerðisbær
 • Hæstiréttur Íslands
 • Hörgársveit
 • Íbúðalánasjóður
 • Ísafjarðarbær
 • Íslenskar orkurannsóknir
 • Íslenski dansflokkurinn
 • Jafnréttisstofa
 • Kaldrananeshreppur
 • Kennarasamband Íslands
 • Kjósarhreppur
 • Kópavogsbær
 • Kvikmyndamiðstöð Íslands
 • Kvikmyndasafn Íslands
 • Landbúnaðarháskóli Íslands
 • Landgræðsla ríkisins
 • Landhelgisgæsla Íslands
 • Landlæknisembættið
 • Landmælingar Íslands
 • Landsbókasafn -Háskólabókasafn
 • Landspítalinn
 • Landssamband lögreglumanna
 • Landssamband slökkviliðs- og sjúkraflutningamanna
 • Langanesbyggð
 • Lánasjóður íslenskra námsmanna
 • Listasafn Einars Jónssonar
 • Listasafn Íslands
 • Lyfjastofnun
 • Lögmannafélag Íslands
 • Lögreglan á Austurlandi
 • Lögreglan á höfuðborgarsvæðinu
 • Lögreglan á Norðurlandi eystra
 • Lögreglan á Norðurlandi vestra
 • Lögreglan á Suðurlandi
 • Lögreglan á Suðurnesjum
 • Lögreglan á Vestfjörðum
 • Lögreglan á Vesturlandi
 • Lögreglan í Vestmannaeyjum
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • Mannvirkjastofnun
 • Matvælastofnun
 • Menntamálastofnun
 • Menntaskóli Borgarfjarðar ehf.
 • Menntaskólinn á Akureyri
 • Menntaskólinn á Egilsstöðum
 • Menntaskólinn á Ísafirði
 • Menntaskólinn á Tröllaskaga
 • Menntaskólinn Hraðbraut
 • Menntaskólinn í Kópavogi
 • Menntaskólinn í Reykjavík
 • Menntaskólinn við Hamrahlíð
 • Menntaskólinn við Sund
 • Minjastofnun Íslands
 • Mosfellsbær
 • Mýrdalshreppur
 • Náttúrufræðistofnun Íslands
 • Náttúruminjasafn Íslands
 • Náttúrurannsóknastöðin v/Mývatn
 • Neytendastofa
 • Norðurþing
 • Nýsköpunarmiðstöð Íslands
 • Nýsköpunarsjóður atvinnulífsins
 • Orkustofnun
 • Persónuvernd
 • Póst- og fjarskiptastofnun
 • Prestafélag Íslands
 • Rangárþing eystra
 • Rangárþing ytra
 • Rannís - Rannsóknamiðstöð Íslands
 • Rannsóknarnefnd sjóslysa
 • Rannsóknarnefnd umferðaslysa
 • Reykhólahreppur
 • Reykjanesbær
 • Reykjavíkurborg
 • Ríkisendurskoðun
 • Ríkiskaup
 • Ríkislögmaður
 • Ríkislögreglustjórinn
 • Ríkissaksóknari
 • Ríkissáttasemjari
 • Ríkisskattstjóri
 • Ríkisútvarpið
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samkeppniseftirlitið
 • Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
 • Samtök atvinnulífsins
 • Sandgerði/Garður
 • Seðlabanki Íslands
 • Seltjarnarnesbær
 • Seyðisfjarðarkaupstaður
 • SFR - stéttarfélag í almannaþjónustu
 • Siglingastofnun Íslands
 • Sjúkrahúsið á Akureyri
 • Sjúkratryggingar Íslands
 • Skaftárhreppur
 • Skagabyggð
 • Skattrannsóknarstjóri ríkisins
 • Skeiða- og Gnúpverjahreppur
 • Skipulagsstofnun
 • Skorradalshreppur
 • Skógræktin
 • Skrifstofa rannsóknastofnana atvinnuveganna
 • Skútustaðahreppur
 • Snæfellsbær
 • Starfsmannafélag Ríkisútvarpsins
 • Starfsmannafélag Sinfóníuhljómsveitar Íslands
 • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum
 • Stofnun Vilhjálms Stefánssonar
 • Strandabyggð
 • Stykkishólmsbær
 • Súðavíkurhreppur
 • Svalbarðshreppur
 • Svalbarðsstrandarhreppur
 • Sveitarfélagið Árborg
 • Sveitarfélagið Hornafjörður
 • Sveitarfélagið Skagafjörður
 • Sveitarfélagið Skagaströnd
 • Sveitarfélagið Vogar
 • Sveitarfélagið Ölfus
 • Sýslumaðurinn á Austurlandi
 • Sýslumaðurinn á höfuðborgarsvæðinu
 • Sýslumaðurinn á Norðurlandi eystra
 • Sýslumaðurinn á Norðurlandi vestra
 • Sýslumaðurinn á Suðurlandi
 • Sýslumaðurinn á Suðurnesjum
 • Sýslumaðurinn á Vestfjörðum
 • Sýslumaðurinn á Vesturlandi
 • Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
 • Tálknafjarðarhreppur
 • Tilraunastöð Háskóla Íslands í meinafræði að Keldum
 • Tjörneshreppur
 • Tollstjóri
 • Tryggingastofnun ríkisins
 • Tækniskólinn ehf.
 • Umboðsmaður Alþingis
 • Umboðsmaður barna
 • Umboðsmaður skuldara
 • Umferðarstofa
 • Umhverfisstofnun
 • Úrskurðarnefnd umhverfis- og auðlindamála
 • Úrvinnslusjóður
 • Útlendingastofnun
 • Vatnajökulsþjóðgarður
 • Veðurstofa Íslands
 • Vegagerðin
 • Verkmenntaskóli Austurlands
 • Verkmenntaskólinn á Akureyri
 • Verzlunarskóli Íslands ses.
 • Vestmannaeyjabær
 • Vesturbyggð
 • Viðskiptaráð Íslands
 • Vinnumálastofnun
 • Vopnafjarðarhreppur
 • Yfirskattanefnd
 • Þingeyjarsveit
 • Þjóðleikhúsið
 • Þjóðmenningarhúsið
 • Þjóðminjasafn Íslands
 • Þjóðskjalasafn Íslands
 • Þjóðskrá Íslands
 • Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
 • Þróunarsamvinnustofnun Íslands