þjónusta við fatlað fólk með miklar stuðningsþarfir

Umsagnabeiðnir nr. 9839

Frá velferðarnefnd. Sendar út 03.05.2017, frestur til 12.05.2017


 • Aðgengi ehf
 • Alþýðusamband Íslands
 • Ás styrktarfélag
 • Bandalag háskólamanna
 • Barnaverndarstofa
 • Blindrafélagið
 • BSRB
 • Efling sjúkraþjálfun ehf.
 • Endurhæfing ehf
 • Endurhæfingarstöðin ehf
 • Félag atvinnurekenda
 • Félag eldri borgara
 • Félag heyrnarlausra
 • Félag íslenskra hjúkrunarfræðinga
 • Félagsráðgjafafélag Íslands
 • Félagsvísindastofnun Háskóla Íslands
 • Geðhjálp
 • Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins
 • Hagfræðistofnun Háskóla Íslands
 • Hagsmunasamtök heimilanna
 • Háskólinn á Akureyri
 • Háskólinn á Bifröst ses.
 • Háskólinn í Reykjavík ehf.
 • Heilsugæsla höfuðborgarsvæðisins
 • Heyrnar-og talmeinastöð Íslands
 • Hjálparstarf kirkjunnar
 • Hollvinir Grensás
 • Hugarafl
 • Janus endurhæfing ehf.
 • Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
 • Landlæknisembættið
 • Landssamband eldri borgara
 • Landssamband heilbrigðisstofnana
 • Landssamtökin Þroskahjálp
 • Læknafélag Íslands
 • Mannréttindaskrifstofa Íslands
 • MND félagið á Íslandi
 • Mænuskaðastofnun Íslands
 • NPA miðstöðin svf
 • Persónuvernd
 • Rannsóknarstofa í þroskaþjálfafræðum
 • Rannsóknarstofa um skóla án aðgreiningar
 • Rannsóknasetur í fötlunarfræðum
 • Rannsóknastofnun í barna- og fjölskylduvernd
 • Rauði krossinn á Íslandi
 • Reykjavíkurborg
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Austurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Norðurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Suðurlandi
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks á Vesturl. og Vestfj.
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Hafnarf. og á Suðurnesjum
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Kópavogi, Garðabæ, Álftanesi, Mosf.bæ og Kjós
 • Réttindagæslumaður fatlaðs fólks í Rvík og Seltj.nesi
 • Ríkisskattstjóri Reykjavík
 • Samband íslenskra berkla- og brjóstholssjúklinga
 • Samband íslenskra sveitarfélaga
 • Samhjálp, félagasamtök
 • Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra
 • Samtök atvinnulífsins
 • Samtök félagsmálastjóra Íslandi
 • Samtök fyrirtækja í velferðarþjónustu
 • Sjálfsbjörg - landssamband hreyfihamlaðra
 • Sjónarhóll - ráðgjafarmiðs ses.
 • Sjúkratryggingar Íslands
 • Sjúkraþjálfunarstöðin ehf.
 • Styrkur sjúkraþjálfun ehf.
 • Tabú, femínísk hreyfing
 • Tryggingastofnun ríkisins
 • Umboðsmaður barna
 • Umhyggja, félag til stuðn. veikum börnum
 • Vinnueftirlitið
 • Vinnumálastofnun
 • Virk Starfsendurhæfingarsjóður
 • Þjónustu og þekkingarmiðstöð fyrir blinda, sjónskerta og daufblinda einstaklinga
 • Þroskaþjálfafélag Íslands
 • Öryrkjabandalag Íslands
 • Össur hf.