8.2.2002

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 11. febrúar

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum, 73. fundur mánudaginn 11. febrúar.

Viðstaddir: Davíð Oddsson, forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson, utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen, sjávarútvegsráðherra
Björn Bjarnason, menntamálaráðherra
Geir H. Haarde, fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson, heilbrigðis-og tryggingamálaráðherra
Páll Pétursson, félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir, umhverfisráðherra
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra


Fjarstaddir: Sólveig Pétursdóttir, dóms- og kirkjumálaráðherra.