7.2.2003

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 10. febrúar

Viðvera ráðherra í óundirbúnum fyrirspurnum 10. febrúar 2003.

Viðstaddir: Davíð Oddsson forsætisráðherra
Halldór Ásgrímsson utanríkisráðherra
Árni M. Mathiesen sjávarútvegsráðherra
Geir H. Haarde fjármálaráðherra
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra
Jón Kristjánsson heilbrigðis- og tryggingamálaráðherra
Tómas Ingi Olrich menntamálaráðherra


Fjarstaddir: Páll Pétursson félagsmálaráðherra
Siv Friðleifsdóttir umhverfisráðherra
Sólveig Pétursdóttir dóms- og kirkjumálaráðherra
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra
Valgerður Sverrisdóttir iðnaðar- og viðskiptaráðherra