4.4.2006

Fyrirhuguð utandagskrárumræða sem vera átti í dag fellur niður