17.2.2006

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:
Halldór Ásgrímsson, forsætisráðherra,
Geir H. Haarde, utanríkisráðherra,
Árni Magnússon, félagsmálaráðherra,
Árni M. Mathiesen, fjármálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson, sjávarútvegsráðherra,
Jón Kristjánsson, heilbrigðisráðherra,
Sigríður A. Þórðardóttir, umhverfisráðherra
Valgerður Sverrisdóttir, iðnaðar- og viðskiptaráðherra.

Fjarstaddir:
Björn Bjarnason, dómsmálaráðherra,
Guðni Ágústsson, landbúnaðarráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir, menntamálaráðherra,
Sturla Böðvarsson, samgönguráðherra.