2.2.2007

Óundirbúnar fyrirspurnir verða á dagskrá þingfundar á mánudag

Viðstaddir:

Geir H. Haarde forsætisráðherra,
Valgerður Sverrisdóttir utanríkisráðherra,
Björn Bjarnason dómsmálaráðherra,
Einar K. Guðfinnsson sjávarútvegsráðherra,
Jónína Bjartmarz umhverfisráðherra,
Magnús Stefánsson félagsmálaráðherra,
Siv Friðleifsdóttir heilbrigðisráðherra,
Sturla Böðvarsson samgönguráðherra.

Fjarstaddir:
Árni M. Mathiesen fjármálaráðherra,
Guðni Ágústsson landbúnaðarráðherra,
Jón Sigurðsson iðnaðar- og viðskiptaráðherra,
Þorgerður K. Gunnarsdóttir menntamálaráðherra.