30.5.2008

Alþingi (135. löggjafarþingi) var frestað frá 30. maí 2008 til 2. september 2008

Alþingi (135. löggjafarþingi) var frestað frá 30. maí 2008 til 2. september 2008.
Alþingi, 135. löggjafarþing, kom saman til fundar 1. október 2007 og var að störfum til 14. desember, frá 15. janúar til 30. maí 2008 og var síðan frestað til 2. september.
Þingfundir yfirstandandi þings eru orðnir 115 og hafa staðið alls í 568 klukkustundir. Lengsta umræðan var um frumvarp til fjárlaga 2008 og stóð hún í rúma 41 klst.
 
Lengsti þingfundur stóð í 16 klst. og 38 mín. og 96 þingfundadagar hafa verið hingað til.
Af 211 frumvörpum eru alls 111 orðin að lögum, 100 frumvörp eru ekki útrædd. 
Af 93 þingsályktunartillögum voru alls 23 tillögur samþykktar sem ályktanir Alþingis, 70 eru ekki útræddar. 190 frumvörpum var vísað til nefndar eftir 1. umræðu og 17 frumvörpum var vísað til nefndar eftir 2. umr.

Skriflegar skýrslur eru samtals 32 (þar af eru beiðnir um skýrslur frá ráðherrum 4 og hafa borist skýrslur við 3). Álit fastanefnda eru 4.
Fyrirspurnir á þingskjölum eru 309. Munnlegar fyrirspurnir eru 181 og var þeim öllum svarað, skriflegar fyrirspurnir eru 128 og hafa 119 skrifleg svör borist.
Þingmál sem lögð hafa verið fram frá okt. 2007 til loka maí 2008 eru alls 649. Tala prentaðra þingskjala er 1307.

Sú breyting var gerð á þingsköpum um áramót að þingmenn geta fjallað um störf þingsins undir dagskrárlið og voru umræður um störf þingsins 42 sinnum frá áramótum. Óundirbúnum fyrirspurnatímum var fjölgað og eru þeir að jafnaði tvisvar sinnum í viku. Óundirbúnar fyrirspurnir til ráðherra urðu alls 174.

Munnlegar skýrslur ráðherra voru 2 og umræður utan dagskrár voru 50.