1996-06-03 23:46:49# 120. lþ.#F 158.#15. fundur. Meðferð opinberra mála., til 23:49:30| A gert 4 10:52
[prenta uppsett í dálka] 158. fundur

Meðferð opinberra mála, frh. 2. umr.

Stjfrv., 450. mál (ákæruvald). --- Þskj. 782, nál. 1083, brtt. 1084.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[23:47]

1. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

2.--3. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1084,1 samþ. með 45 shlj. atkv.

4. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

5.--6. gr. samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1084,2 (ný grein, verður 7. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Brtt. 1084,3 (ný 7. gr., verður 8. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

8.--11. gr. (verða 9.--12. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 45 shlj. atkv.