1997-04-04 14:24:48# 121. lþ.#F 99.#11. fundur. Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða., til 14:26:05| A gert 11 13:5
[prenta uppsett í dálka] 99. fundur

Eldi sláturdýra, slátrun og gæðamat sláturafurða, frh. 1. umr.

Stjfrv., 477. mál (heildarlög). --- Þskj. 804.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:25]

Frv. vísað til 2. umr. með 36 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.