1997-04-16 15:59:39# 121. lþ.#F 104.#2. fundur. Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., til 16:00:11| A gert 17 11:4
[prenta uppsett í dálka] 104. fundur

Afréttarmálefni, fjallskil o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 523. mál (örmerki). --- Þskj. 875.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til landbn. án atkvgr.