1997-05-07 15:47:50# 121. lþ.#F 119.#9. fundur. Vörumerki., til 15:52:54| A gert 9 12:3
[prenta uppsett í dálka] 119. fundur

Vörumerki, frh. 2. umr.

Stjfrv., 233. mál (heildarlög). --- Þskj. 338, nál. 1058, brtt. 1059.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:48]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

2.--15. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1059,1 (ný 16. gr.) samþ. með 42 shlj. atkv.

17.--21. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1059,2 samþ. með 40 shlj. atkv.

22. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

23.--31. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 1059,3 samþ. með 42 shlj. atkv.

32. gr., svo breytt, samþ. með 41 shlj. atkv.

33.--42. gr. samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 1059,4 samþ. með 38 shlj. atkv.

43. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

44.--66. gr. samþ. með 39 shlj. atkv.

Brtt. 1059,5 samþ. með 40 shlj. atkv.

67. gr., svo breytt, samþ. með 39 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 39 shlj. atkv.