1996-12-05 14:42:39# 121. lþ.#F 36.#7. fundur. Brunatryggingar., til 14:44:46| A gert 6 10:6
[prenta uppsett í dálka] 36. fundur

Brunatryggingar, 2. umr.

Stjfrv., 75. mál (umsýslugjald). --- Þskj. 75, nál. 242.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:43]

Brtt. 1 í nál. 242 samþ. með 44 shlj. atkv.

1. gr., svo breytt, samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. 2 í nál. 242 (ný grein, verður 2. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

2. gr. (verður 3. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 44 shlj. atkv.