1998-05-19 16:40:34# 122. lþ.#F 131.#5. fundur. Búfjárhald., til 16:43:01| A gert 20 13:13
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 122. lþ.

Búfjárhald, frh. 2. umr.

Stjfrv., 543. mál (forðagæsla, merking o.fl.). --- Þskj. 928, nál. 1258.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:41]

1. gr. samþ. með 44 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1258 samþ. með 46 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 46 shlj. atkv.

3.--6. gr. samþ. með 46 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.