1997-11-03 16:21:07# 122. lþ.#F 17.#8. fundur. Verslunaratvinna., til 16:21:31| A gert 6 11:56
[prenta uppsett í dálka] 17. fundur

Verslunaratvinna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 151. mál (heildarlög). --- Þskj. 151.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:21]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.