1999-02-22 14:08:56# 123. lþ.#F 71.#10. fundur. Málefni aldraðra., til 14:09:27| A gert 25 8:21
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 123. lþ.

Málefni aldraðra, frh. 1. umr.

Stjfrv., 527. mál (heildarlög). --- Þskj. 847.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:09]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.