1999-02-22 14:11:45# 123. lþ.#F 71.#15. fundur. Vörugjald., til 14:12:08| A gert 25 8:21
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 123. lþ.

Vörugjald, frh. 1. umr.

Stjfrv., 537. mál (kranar). --- Þskj. 861.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:12]

Frv. vísað til 2. umr. með 47 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.