1999-03-09 11:02:45# 123. lþ.#F 82.#11. fundur. Kennaraháskóli Íslands., til 11:03:57| A gert 10 8:41
[prenta uppsett í dálka] 82. fundur, 123. lþ.

Kennaraháskóli Íslands, frh. 2. umr.

Stjfrv., 511. mál (doktorsnafnbót, kærumál, gjöld o.fl.). --- Þskj. 823, nál. 1021, brtt. 1022.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:03]

Brtt. 1022 (tvær nýjar greinar, verða 1.--2. gr.) samþ. með 46 shlj. atkv.

1.--4. gr. (verða 3.--6. gr.) samþ. með 45 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 46 shlj. atkv.