Útbýting 123. þingi, 23. fundi 1998-11-12 16:01:16, gert 12 16:46

Beingreiðslur til bænda, 236. mál, fsp. EKG, þskj. 267.

Móttökuskilyrði ríkisútvarps og ríkissjónvarps, 238. mál, fsp. MS, þskj. 269.

Rekstrartap fyrirtækja, 235. mál, fsp. JóhS, þskj. 266.

Samkeppnisrekstur Landssímans, 239. mál, fsp. LB, þskj. 270.

Sjómannaafsláttur, 237. mál, fsp. PHB, þskj. 268.

Úttekt á embætti lögreglustjórans í Reykjavík, 234. mál, fsp. ÖJ, þskj. 265.

Viðskiptahættir Landssímans, 240. mál, fsp. LB, þskj. 271.