1998-12-02 16:01:44# 123. lþ.#F 31.#2. fundur. Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum., til 16:02:15| A gert 2 16:16
[prenta uppsett í dálka] 31. fundur, 123. lþ.

Bifreiðagjald, fjáröflun til vegagerðar og vörugjald af ökutækjum, frh. 1. umr.

Stjfrv., 279. mál. --- Þskj. 319.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:02]

Frv. vísað til 2. umr. með 33 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.