1998-12-11 16:56:01# 123. lþ.#F 38.#2. fundur. Lífeyrissjóður bænda., til 16:56:29| A gert 12 9:28
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 123. lþ.

Lífeyrissjóður bænda, frh. 1. umr.

Stjfrv., 323. mál (heildarlög). --- Þskj. 390.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:56]

Frv. vísað til 2. umr. með 38 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.