Útbýting 123. þingi, 47. fundi 1998-12-19 19:44:27, gert 3 14:57

Fjárlög 1999, 1. mál, brtt. JónK, þskj. 601; brtt. fjmrh., þskj. 606.