2000-02-24 17:52:30# 125. lþ.#F 71.#1. fundur. Reglur um sölu áfengis., til 17:53:05| A gert 6 9:36
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 125. lþ.

Reglur um sölu áfengis, frh. fyrri umr.

Þáltill. LB o.fl., 149. mál. --- Þskj. 170.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:52]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.