2000-02-24 17:53:33# 125. lþ.#F 71.#3. fundur. Réttarstaða örorku- og ellilífeyrisþega., til 17:53:56| A gert 6 9:36
[prenta uppsett í dálka] 71. fundur, 125. lþ.

Réttarstaða örorku- og ellilífeyrisþega, frh. fyrri umr.

Þáltill. GIG og GAK, 259. mál. --- Þskj. 329.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[17:53]

Till. vísað til síðari umr. með 34 shlj. atkv.

Till. vísað til heilbr.- og trn. án atkvgr.