2000-04-26 13:37:01# 125. lþ.#F 102.#13. fundur. Umhverfismengun af völdum einnota umbúða., til 13:38:07| A gert 26 17:44
[prenta uppsett í dálka] 102. fundur, 125. lþ.

Umhverfismengun af völdum einnota umbúða, frh. 2. umr.

Stjfrv., 176. mál (umsýsluþóknun). --- Þskj. 203, nál. 954, brtt. 955.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:37]

Brtt. 955,1 (ný 1. gr.) samþ. með 49 shlj. atkv.

Brtt. 955,2 (ný 2. gr.) samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.