2000-05-13 12:42:52# 125. lþ.#F 118.#7. fundur. Skattfrelsi forseta Íslands., til 12:43:28| A gert 25 11:53
[prenta uppsett í dálka] 118. fundur, 125. lþ.

Skattfrelsi forseta Íslands, frh. 1. umr.

Frv. PHB o.fl., 652. mál (breyting ýmissa laga). --- Þskj. 1388.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[12:43]

Frv. vísað til 2. umr. með 39 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.