Fundargerð 125. þingi, 59. fundi, boðaður 2000-02-09 13:30, stóð 13:30:03 til 14:04:27 gert 9 14:16
[prenta uppsett í dálka] [<-][->]

59. FUNDUR

miðvikudaginn 9. febr.,

kl. 1.30 miðdegis.

Dagskrá:

Fjarvistarleyfi:

Lagt fram á lestrarsal:

[13:30]

Útbýting þingskjala:


Bann við þróun, framleiðslu, söfnun og notkun efnavopna, frh. 1. umr.

Stjfrv., 267. mál. --- Þskj. 350.

[13:31]


Umræður utan dagskrár.

Viðskiptasiðferði og verklagsreglur á fjármálamarkaði.

[13:32]

Málshefjandi var Margrét Frímannsdóttir.

Fundi slitið kl. 14:04.

---------------