Útbýting 126. þingi, 69. fundi 2001-02-14 13:31:13, gert 14 15:46

Alþjóðaþingmannasambandið 2000, 418. mál, skýrsla ÍAÞ, þskj. 678.

Aukinn réttur foreldra vegna veikinda barna, 431. mál, þáltill. JóhS o.fl., þskj. 694.

Íslenskir búningar, 403. mál, svar samgrh., þskj. 715.