2001-04-26 11:32:10# 126. lþ.#F 113.#3. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 11:38:05| L gert 26 19:46
[prenta uppsett í dálka] 113. fundur, 126. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, 2. umr.

Stjfrv., 481. mál (samvinnufélög). --- Þskj. 767, nál. 942 og 1099, brtt. 943.

[11:32]

Frsm. meiri hluta efh.- og viðskn. (Vilhjálmur Egilsson):


[11:35]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[11:37]

Ögmundur Jónasson: