2000-12-06 14:22:12# 126. lþ.#F 41.#2. fundur. Fjáröflun til vegagerðar., til 14:22:35| A gert 9 9:36
[prenta uppsett í dálka] 41. fundur, 126. lþ.

Fjáröflun til vegagerðar, frh. 1. umr.

Stjfrv., 283. mál (þungaskattur). --- Þskj. 311.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:22]

Frv. vísað til 2. umr. með 49 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.