2002-04-27 13:00:22# 127. lþ.#F 131.#3. fundur. Þjóðhagsstofnun o.fl., til 15:56:42| L gert 29 8:47
[prenta uppsett í dálka] 131. fundur, 127. lþ.

Þjóðhagsstofnun o.fl., 3. umr.

Stjfrv., 709. mál. --- Þskj. 1303, brtt. 1244.

[13:00]

Ögmundur Jónasson:


[13:41]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir):


[14:42]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[14:44]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir) (andsvar):


[14:46]

Kristinn H. Gunnarsson (andsvar):


[14:49]

Frsm. minni hluta efh.- og viðskn. (Jóhanna Sigurðardóttir) (andsvar):


[14:51]

Steingrímur J. Sigfússon:


[15:23]

Össur Skarphéðinsson: