Útbýting 127. þingi, 135. fundi 2002-05-02 21:07:15, gert 3 8:17

Umfang skattsvika, skattsniðganga og dulin efnahagsstarfsemi, 186. mál, nál. efh.- og viðskn., þskj. 1467.