2003-03-14 15:10:58# 128. lþ.#F 101.#2. fundur. Námsstyrkir., til 15:12:46| A gert 7 13:58
[prenta uppsett í dálka] 101. fundur, 128. lþ.

Námsstyrkir, frh. 2. umr.

Stjfrv., 446. mál (heildarlög). --- Þskj. 629, nál. 1270.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[15:11]

1. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1270,1 samþ. með 47 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 1270,2 samþ. með 46 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 45 shlj. atkv.

4.--9. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 47 shlj. atkv.