Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 34. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Nr. 33/128.

Þskj. 1431  —  34. mál.


Þingsályktun

um að spornað verði við uppsögnum eða mismunun í starfi vegna aldurs.


    Alþingi ályktar að fela ríkisstjórninni að kanna á hvern hátt unnt er með lagasetningu að sporna við því að fólk sé látið gjalda aldurs á vinnustað, hvort heldur er með uppsögnum eða mismunun í starfi. Skipuð verði nefnd þar sem fulltrúar samtaka launafólks eigi aðild auk fulltrúa stjórnmálaflokka á þingi og skili nefndin áliti innan eins árs.

Samþykkt á Alþingi 15. mars 2003.