2005-02-08 13:53:15# 131. lþ.#F 68.#1. fundur. Tollalög., til 13:53:40| A gert 9 8:17
[prenta uppsett í dálka] 68. fundur, 131. lþ.

Tollalög, frh. 1. umr.

Stjfrv., 493. mál (heildarlög). --- Þskj. 753.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

Frv. vísað til 2. umr. með 42 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.