2005-04-11 14:03:33# 131. lþ.#F 107.#3. fundur. Virðisaukaskattur o.fl., til 14:03:57| A gert 12 13:31
[prenta uppsett í dálka] 107. fundur, 131. lþ.

Virðisaukaskattur o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 697. mál (vetnisbifreiðar). --- Þskj. 1055.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[14:03]

Frv. vísað til 2. umr. með 44 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.