Útbýting 132. þingi, 55. fundi 2006-01-31 17:48:50, gert 1 7:54

Íbúatölur, 426. mál, svar félmrh., þskj. 710.

Úrskurðarnefndir, 399. mál, svar forsrh., þskj. 712.