2006-04-03 16:00:31# 132. lþ.#F 98.#17. fundur. Verðbréfaviðskipti., til 16:00:56| A gert 29 11:23
[prenta uppsett í dálka] 98. fundur, 132. lþ.

Verðbréfaviðskipti, frh. 1. umr.

Stjfrv., 655. mál (útboðs- og skráningarlýsingar, EES-reglur). --- Þskj. 962.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[16:00]

Frv. vísað til 2. umr. með 46 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.