2005-11-22 13:53:03# 132. lþ.#F 27.#6. fundur. Olíugjald og kílómetragjald o.fl., til 13:53:36| A gert 23 7:56
[prenta uppsett í dálka] 27. fundur, 132. lþ.

Olíugjald og kílómetragjald o.fl., frh. 1. umr.

Stjfrv., 327. mál (sérstakt kílómetragjald). --- Þskj. 359.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:53]

Frv. vísað til 2. umr. með 43 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.