2005-12-06 11:05:16# 132. lþ.#F 35.#9. fundur. Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra., til 11:05:44| A gert 9 14:26
[prenta uppsett í dálka] 35. fundur, 132. lþ.

Samráðsskylda stjórnvalda við samtök fatlaðra, frh. fyrri umr.

Þáltill. GuðmM o.fl., 385. mál. --- Þskj. 454.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:05]

Till. vísað til síðari umr. með 45 shlj. atkv.

Till. vísað til allshn. án atkvgr.