2005-12-08 13:08:34# 132. lþ.#F 39.#5. fundur. Staðgreiðsla opinberra gjalda., til 13:30:29| L gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Staðgreiðsla opinberra gjalda, 2. umr.

Frv. SKK o.fl., 18. mál (vanskil á vörslufé). --- Þskj. 18, nál. 526, brtt. 527.

[13:09]

Frsm. efh.- og viðskn. (Pétur H. Blöndal):


[13:14]

Lúðvík Bergvinsson:


[13:18]

Ögmundur Jónasson:


[13:20]

Sigurður Kári Kristjánsson:


[13:26]

Mörður Árnason:


[13:28]

Sjávarútvegsráðherra (Einar K. Guðfinnsson):