2005-12-08 18:19:58# 132. lþ.#F 39.#6. fundur. Tekjuskattur og eignarskattur., til 18:21:28| A gert 22 9:28
[prenta uppsett í dálka] 39. fundur, 132. lþ.

Tekjuskattur og eignarskattur, frh. 2. umr.

Stjfrv., 326. mál (hækkun sjómannaafsláttar). --- Þskj. 358, nál. 544.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:20]

1. gr. samþ. með 52 shlj. atkv.

2. gr. samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 544,1 (ný grein, verður 3. gr.) samþ. með 52 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 544,2 samþ. með 52 shlj. atkv.

3. gr. (verður 4. gr.), svo breytt, samþ. með 54 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.

Frv. vísað til 3. umr. með 51 shlj. atkv.