2006-11-09 13:35:39# 133. lþ.#F 24.#2. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 13:36:07| A gert 13 13:1
[prenta uppsett í dálka] 24. fundur, 133. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 1. umr.

Stjfrv., 266. mál (álagningarhlutföll). --- Þskj. 275.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[13:35]

Frv. vísað til 2. umr. með 32 shlj. atkv.

Frv. vísað til efh.- og viðskn. án atkvgr.