Útbýting 133. þingi, 46. fundi 2006-12-08 21:07:24, gert 21 9:32

Tilraunaverkefnið Bráðger börn, 441. mál, fsp. PHB, þskj. 564.

Vörugjald og virðisaukaskattur, 416. mál, brtt. ÁÓÁ o.fl., þskj. 629; brtt. ÖJ, þskj. 631.