2007-12-06 18:45:23# 135. lþ.#F 38.#6. fundur. Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi., til 18:48:23| A gert 7 9:25
[prenta uppsett í dálka] 38. fundur, 135. lþ.

Greiðsla kostnaðar við opinbert eftirlit með fjármálastarfsemi, frh. 2. umr.

Stjfrv., 95. mál (álagningarstofn eftirlitsgjalds). --- Þskj. 95, nál. 358, brtt. 359.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[18:45]

1. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Brtt. 359,1 samþ. með 42 shlj. atkv.

2. gr., svo breytt, samþ. með 40 shlj. atkv.

Brtt. 359,2 samþ. með 42 shlj. atkv.

3. gr., svo breytt, samþ. með 42 shlj. atkv.

4.--5. gr. samþ. með 42 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.