2007-12-12 11:25:11# 135. lþ.#F 42.#6. fundur. Ársreikningar., til 11:27:26| A gert 11 9:40
[prenta uppsett í dálka] 42. fundur, 135. lþ.

Ársreikningar, frh. 2. umr.

Stjfrv., 230. mál (EES-reglur o.fl.). --- Þskj. 249, nál. 447.

ATKVÆÐAGREIÐSLA.

[11:25]

1. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

2.--4. gr. samþ. með 48 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 447,1 samþ. með 50 shlj. atkv.

5. gr., svo breytt, samþ. með 50 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 447,2 (ný grein, verður 6. gr.) samþ. með 51 shlj. atkv.

Brtt. í nál. 447,3 samþ. með 51 shlj. atkv.

6. gr. ( verður 7. gr.), svo breytt, samþ. með 52 shlj. atkv.

7.--18. gr. (verða 8.--19. gr. samþ. með 51 shlj. atkv.

Fyrirsögn samþ. án atkvgr.